Tanulmányi támogatás 2013
Írta: webmester Dátum: 2013. ápr. 09.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tanulmányi támogatásra

A pályázat célja:
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének alapszabályában meghatározott céloknak megfelelően egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli juttatással szeretnénk támogatni a látássérült tanulók képzését és oktatását.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. június 1. és 2013. július 31. között folyamatosan.
palyazat2013adatlap-tanulmanyitamogatas.doc

Teljes hír
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tanulmányi támogatásra

A pályázat kiírója:
Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
A pályázat az MVGYOSZ által összegyűjtött és az egyesület részére
leosztott 2011 évi adózók által felajánlott 1% terhére történik.
Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a pályázati forrásként felhasználható 180 ezer forint, jelentős csökkenése miatt 2013-ban csak egy alkalommal áll módunkban pályázatot kiírni tanulmányi támogatásra, ezért kérjük, hogy mindenki az első félévben nyújtsa be igényét.

A pályázat célja:
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének alapszabályában meghatározott céloknak megfelelően egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli juttatással szeretnénk támogatni a látássérült tanulók képzését és oktatását.
Egyesületünk elősegíti a működési területén élő Látássérültek rehabilitációját, oktatását, művelődését és társadalmi integrációját, valamint esetenként pénzbeli vagy természetbeni adományban részesíti a szociálisan erre rászoruló tagokat.
Célunk, hogy megkönnyítsük a látássérült fiatalok oktatásban való részvételét, s ezáltal piacképes végzettségre tegyenek szert, s így a fogyatékkal élők foglalkoztatási esélyei növekedhessenek.

A pályázók köre:
Két kategóriában lehet pályázatot benyújtani.
1. általános vagy középiskolában tanuló, nappali tagozatos diák.
2. felsőfokú oktatási intézményben tanuló, nappali tagozatos hallgató.
Jelen pályázaton csak olyan tanuló pályázhat, aki a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének tagja, és rendelkezik 2013. évre szóló érvényes tagsági igazolvánnyal.
Jelen pályázaton az esti tagozatos iskolában, valamint OKJ-s képzésben résztvevő tanulók nem pályázhatnak.

Az elnyerhető támogatás mértéke:
Minimum 5 000 Ft – maximum 10 000 Ft.
A támogatás nem adóköteles.
A pályázatokat a bíráló bizottság az általános és középiskolások esetén elsősorban a tanulmányi eredmények alapján, míg a felsőfokú tanintézmények hallgatóinál a szociális rászorultság alapján értékeli.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázati csomagot, kizárólag postai úton (ajánlott küldeményként), lehet benyújtani.
- Címünk: Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete. 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2. emelet 216.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. június 1. és 2013. július 31. között folyamatosan.
palyazat2013adatlap-tanulmanyitamogatas.doc

A pályázathoz csatolni kell:
1. Az utolsó lezárt félévről szóló bizonyítvány/index fénymásolatát.
2. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, mely letölthető az egyesület honlapjáról (www.vakegy.hu) vagy személyesen beszerezhető az egyesület ügyfélszolgálati irodájában. (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2. emelet 215)
3. Iskolalátogatási igazolás.

A pályázatok elbírálási határideje:
- 2013. szeptember 1.
- A pályázat elbírálását külön, erre a célra alakult Ad Hock bizottság végzi.

Hiánypótlásra és a döntések felül bírálatára, nincs lehetőség.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Telefon: 42/ 407-486
Mobil: 30/ 373-13 80
Email: ugyfelszolga@upcmail.hu